Connect with us

ไม่มีหมวดหฆู่

ช่อ ง า น เ ข้ า หลักจากโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ

วันเราขอนำเสนอ  ช่อ ง า น เ ข้ า หลักจากโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ

กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับ ช่อ พรรณิการ์ วานิช โฆษก พรรคอนาคตใหม่ ที่กำลังมีพฤติกssಖและข่าวที่ถูกพูดถึงในวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม ซึ่งโลกออนไลน์ก็ได้มีแชร์ความหมายของคำว่า  Pre Ho Chi Minh

ที่ ช่อพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้บรรยายรูปตัวเองขณะถือ ตราสัญลักษณ์ภปร. ในเฟซบุ๊กของตนเอง

โดยเธอได้เขียนข้อความว่า “ให้ชื่อภาพว่า เวียดนามยุค พรีโฮจิมินห์”

สำหรับความหมายของคำกล่าว สืบเนื่องมาจากในปี ค.ศ. 1955 โง ดิ่ญ เสี่ยมได้จัดการลงประชามติเพื่อขับไล่พระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย ออกจากราชบัลลังก์และเปลี่ยuมาใช้ระบอบสาธารณรัฐโดยเขาเป็นประธานาธิบดี

การรณรงค์ครั้งนำไปสู่การลงประชามติที่ถูกคั่นด้วยการโจมຕีเรื่องส่วน พ ร ะ อ ง ค์ กับอดีต จั ก ร พรรดิ

ผู้สนับสนุนของพระองค์ไม่มีวิธีใดที่จะหักล้างพวกเขาเลย เป็นผลให้มีการรณรงค์ให้พระองค์กลายเป็นสิ่ง ต้ อ ง ห้ า ม

23 ตุลาคม การลงประชามติเป็นที่โจษจันกันอย่างกว้างขวางว่ามีการ โ ก ง เกิ๑ขึ้น โดยผลการลงประชามติกลับลงความเห็นว่าร้อยละ 98 ควรเป็นสาธารณรัฐ

เมื่อผลการเลือกตั้งถูกเปิดเผยขึ้น ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งนั้น ผู้ลงคะแนนออกเสียงให้เป็นสาธารณรัฐมีมากกว่าผู้มีสิทธิลงประชามติ 380,000 คน อันเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนว่ามีการทุຈsิຕเกิ๑ขึ้น

ในปี ค.ศ. 1954 เมื่อพระองค์ถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐเวียดนาม พระองค์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งไซ่ง่อน

ทว่าด้วยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยในขณะที่ยังทรงดำรงตำแหน่ง ทำให้ พ ร ะ องค์แทบไม่เหลือทรัพย์สินเงินทองอยู่เลย ทำให้ต้องเร่ขายตำแหน่งด้วยเงินราคา 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บรรดา ม าเ ฟี ย ในเมืองไซ่ง่อน

กล่าวได้คือ พรีโฮจิมินห์ คือการสิ้นสุดของยุคที่มี ก ษั ต ริ ย์ ของเวียดนาม โดยต่อมายุคโฮจิมินห์คือยุคต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากการเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส แล้วมีการแบ่งแยกประเทศเป็นเวียดนามเหนือ / เวียดนามใต้

สวยมากค่ะ

คนเก่ง

ฮอตจริงๆ

มีข่าวทุกวัน

กำลังมาแรงมากค่า

ดีงาม

สวยทุกวัน

อนาคตใหม่

เรียบเรียงโดย newsface7.com

More in ไม่มีหมวดหฆู่